Házirend

Liget Fürdő házirend

 1. A fedett fürdő, valamint annak szabadtéri területeinek igénybevétele csak ezen házirend szabályainak betartásával történhet. Aki a szabályokat nem vállalja, vagy nem tartja be, attól a fürdő üzemeltetője a szolgáltatást megtagadhatja. A szabályzat a Fürdő főbejáratánál –jól látható helyen- kerül kihelyezésre. A szabályzat nem ismerete, nem mentesíti a fürdővendégeket ill. látogatókat annak betartása alól.
 2. Az üzemeltető gondoskodik, hogy az üzemeltetés tárgyi, és személyi feltételei –egészség, munka, és tűzvédelmi- szempontból is- folyamatosan biztosítva legyenek. Ennek érdekében az esetleges előálló veszélyforrásokat az üzemeltetőnek soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől el kell zárni. A veszélyhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat a vendégek, és az üzemeltető is kötelesek betartani.
 3. A szolgáltatások igénybevétele időpont-egyeztetés és bejelentkezés alapján történik.
 4. A fürdő területére belépni, valamint a különböző szak-és mellékszolgáltatásokat igénybe venni- csak az azokra vonatkozó szolgáltatási díj megfizetésével, és az annak ellenében kapott, érvényes jelzés, birtokában lehet. A szolgáltatás ára a kiszolgálási díjat is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója semmiféle más juttatást nem követelhet.
 5. A fürdőt és a szolgáltatásokat minden látogató, a saját személyére nézve csak a saját felelősségére, és veszélyére veheti igénybe. A házirend betartásának kötelezettségén túl minden vendég köteles a baleseti veszélyforrásokra, a maga, és a vendégtársainak testi épségére fokozottan ügyelni.
 6. A fürdőt fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedők nem vehetik igénybe. Sebzett testtel a fürdőt nem vehetik igénybe. A fürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek (továbbiakban fürdővendégek) egészségének, és testi épségének védelme érdekében a közfürdőt nem látogathatja: a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri, és bőrbetegségben szenvedő, a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, ill. feltűnő, vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő, az ittas a kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy. A 0-6 éves kisgyermekek védelme érdekében felnőttek a gyermekmedencében ne tartózkodjanak.
 7. Ittas, kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy a fürdőben nem tartózkodhat, részére az üzemel¬tető minden szolgáltatást köteles megtagadni.
 8. A fürdő berendezéseire, felszerelési tárgyaira kérjük vigyázzanak! Aki szándékosan, vagy gondatlan/felelőtlen magatartásával kárt okoz, attól az üzemeltető a kár megtérítését követeli.
 9. Az egészségügyi, és hatósági rendelkezések betartása, valamint a fürdővendégek zavartalan pihenése érdekében
 10. A fürdő területén rendszeresen fotó- és videófelvételek illetve újságírói beszámolók készülnek. Amennyiben a Vendég máshogy nem rendelkezik, szolgáltató jogosult a felvételek későbbi bármilyen csatornán történő közzétételéhez (jellemzően: internetes és televíziós média, nyomtatott sajtó, fürdő által készített nyomdai anyag, weboldal, kép- és videómegosztó oldalak, közösségi média). Vendégnek jogában áll a forgatás/fotózás helyszínén kérni, hogy a felvételeken ne szerepeljen. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a képeket/videókat ennek megfelelően elkészíteni.

TILOS

 • a fürdő öltözőiben, pihenőiben, medencéiben dohányozni, szemetelni
 • a közös medencéket előfürdő (zuhany) lábmosó használata nélkül igénybe venni
 • a medencékben étkezni, italt fogyasztani,vizet szennyezni, a kijelölt ugróhely kivételével vízbe ugrani
 • a fürdőt fürdőruha nélkül igénybe venni
 • olajos, homokos testtel a medencéket használni
 • a medencékbe törékeny tárgyat (üveget, poharat stb.) vagy bármely baleset, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni
 • a kijelölt helyeken kívül a medencék más pontjárói vízbe ugrani
 • a különnemű öltözőkbe más neműeknek bemenni
 • a fürdő területére állatot bevinni
 • a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni az együttélés szabályait megsérteni
 • utcai cipőben a medencetérbe belépni
 • A fürdő nyitva tartásának idejét az üzemeltető határozza meg, és a vendégek részére jól látható helyen kifüggeszti.
 • Az üzemidőt a fürdő vezetősége indokolt esetben megváltoztathatja (műszaki hiba, általános karbantartás, időjárás, stb.)
 • Csoportos látogatás ill. fürdőzés esetén a csoport vezetője felelős a jegyváltásért, és a csoport tagjaiért.
 • A fürdőzőnek jogában áll a szolgáltatás módja, minősége, vagy a kiszolgáló személyzet magatartása ellen kifogást emelni, s azt a pénztárnál elhelyezett panaszkönyvbe beírni.
 • Fürdővendéget ért sérülésről, balesetről, káresetről jegyzőkönyvet kell felvenni a helyszínen. A jkv. aláírásáig a sérült/károsult csak orvos/mentős kérésére hagyhatja el a fürdő területét. Ebben az esetben ennek körülményeit is jegyzőkönyvezni kell.
 • Pénz, nemesfém és egyéb értéktárgyaikat, értékesebb gépkocsijaik indítókulcsát vendégeink a pénztárnál kérhető értékmegőrző helyet bérelhetnek.
 • A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből (ideértve az öltözőkben, várókban lévő fogasokon elhelyezett is) származó károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
 • Kérjük, hogy a talált tárgyakat a pénztárnál leadni szíveskedjenek.
 • A medencetérbe lépés előtt zuhanyozó használata kötelező.
 • A medencében szappant, és egyéb tisztálkodószert használni tilos!
 • A mélyvizű medencét csak önállóan úszni tudók használhatják
 • A nem megfelelő úszástudás esetén a szükséges védőfelszerelés, gyermek esetén úszni tudó felnőtt kísérete kötelező
 • A figyelmeztető táblákon feltüntetett utasítások betartása minden vendégre nézve kötelező.
 • A medencék mélyvízi részeit mindenki csak saját felelősségére használhatja.
 • A 10 éves kornál fiatalabb gyermekek a fürdő medencéiben csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak
 • Tilos a medencében olyan játékot játszani, amely a fürdőzők nyugalmát zavarja, saját vagy mások testi épségét veszélyezteti
 • A HÁZIRENDBEN foglalt előírásokat kérjük betartani. Ezért aki az ebben foglaltak betartását nem vállalja, vagy figyelmeztetés ellenére nem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható
 • Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a fürdő rendjét, a fürdővendégek nyugalmát zavarja de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a fürdőből el kell távolítani, és a fürdőszolgáltatások további igénybevételétől el kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy segítsége is igénybe vehető.
 • A fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó (üzemvezető, üzemvezető-helyettes, pénztáros, uszodamester)
  a fürdő egész területén hivatalos szemé¬lynek tekinthető, intézkedési jogkörrel rendelkezik, és mint ilyen hivatalos személyekre vonatkozó védelem megilleti.
 • A házirend szabályainak megtartásáért, illetőleg megtartatásáért az üzemeltető a felelős